پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS قابل مشاهده می باشد
پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS |42093411|yri

دانلود


مشخصات فایل
تعداد صفحات151حجم203/191 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt
توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS جهت رشته آمار در قالب 151 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

واژه هاى كليدى در آمار
آماره (Statistic): صفتى است از نمونه مانند ميانگين (x) و واريانس نمونه (s).
پارامتر (Parameter): براى توصيف ويژگى هاى جامعه به كار مى رود مانند ميانگين جامعه
واريانس: پركاربردترين شاخص پراکندگى است. هرچه ارزش واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشتر پراكنده هستند. اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه‌ها داراى مقدار واحدى هستند.
انحراف معيار (std deviation) به پراكندگى مشاهدات در يك نمونه اشاره دارد، در حاليكه خطاى معيار (std error) به پراكندگى يك آماره مربوط مى باشد.

فهرست مطالب
تحليل آمارى (Statistical Analysis)
واژه هاى كليدى در آمار
طرز محاسبه صدك ها براى هريك از گروه‌ها
طرز تبديل يك متغير
طرز تبديل متغير string به متغير Numeric
طرز ترسيم نمودار ستونى براى مقايسه دو متغير
انواع متغيرها
طرز انتخاب تعداد خاصى از نمونه ها با ويژگى مشخص
طرز تهيه الگوى يكسان (Template) براى متغيرها
طرز سنجش روايى پرسش نامه
روش Test-retest
نمونه بردارى
طرز ايجاد و شمارش متغيرهاى چندجوابى
سطح معنى دارى دو دامنه اى و يك دامنه اى
خروجى آزمون T با نمونه هاى جفتى
تفسير نتايج در آزمون T با دو نمونه مستقل
تفسير مقايسه چندگانه
بررسى نرمال بودن
تحليل واريانس عاملى (دوطرفه)Factorial ANOVA
جدول آناليز واريانس
تفسير آناليز واريانس دوطرفه
تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA)
جدول توافقى
دستور اجراى آماره كاى دو
توان آزمون كاى دو
آزمون رتبه اى فريدمن (Friedman)
اندازه گيرى رابطه
شاخص هاى رابطه براى مقياس‌هاى رتبه اى (Ordinal)
شاخص هاى رابطه برمبناى همبستگى
همبستگى جزئى (Partial Correlation)
خروجى تحليل رگرسيونى
بررسى ثابت بودن واريانس
برازش مدل رگرسيونى (Goodness of fit of the model)
معادله رگرسيونى
تحليل عاملى (Factor analysis)
شرايط مناسبت ماتريس داده ها براى تحليل عاملى
مراحل تحليل عاملى
تعداد عامل ها
تفسير نتايج تحليل عاملى
دستور اجراى تحليل عاملى
روش هاى عمده خوشه بندى
پرسش پژوهش در تحليل خوشه اى
انواع روابط بين متغيرها در نمودار تحليل مسير
استنباط رابطه عليت


"

مطالب دیگر:
🔑گزارش کارآموزی عمران،ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت🔑گزارش کاراموزی مدیریت زیست محیطی شركت ذوب و نورد خلیج فارس🔑گزارش کارآموزی مسکونی 8 واحدی🔑گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی🔑گزارش کارآموزی زراعت،جهاد كشاورزی شهرستان مینودشت بخش گالیكش نبات🔑گزارش کارآموزی آشنایی با سخت افزار کامپیوتر🔑گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان همراه با عکس🔑گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك،آزمایشگاه GC🔑گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل🔑گزارش کارآموزی عمران،نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول🔑گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما🔑گزارش کارآموزی عمران، اجرای سازه های بتنی🔑دانلود پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده🔑بررسی روش های تصفیه آب خانگی🔑پاورپوینت نگاره های 1 و 2 و 3🔑دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده🔑طرح درس نگاره 5 پایه اول ابتدایی🔑طرح درس نگاره 6 پایه اول ابتدایی🔑مبانی فیبر نوری🔑پاورپوینت نشانه ک پایه اول دبستان🔑دانلود پاورپوینت سیستمهای داخلی ماشین🔑دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرون asynchronous transmit mode-ATM🔑پاورپوینت نشانه ی پایه اول ابتدایی🔑گزارش کارآموزی شهرسازی در منطقه 2 گرگان🔑گزارش کارآموزی شهر بازی کوثر شیروان