مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشیقابل مشاهده می باشد
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی|42030761|yri

دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی1 که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی2 هم نیز می باشد صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دو


مشخصات فایل
تعداد صفحات19حجم0/68 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی *باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی مقدمهدیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی[1] که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی[2] هم نیز می باشد . صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دولتها میشد که به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع میگردید. بعلاوه در اساسنامه دیوان دائمی نیز درخواست رای مشورتی پیش بینی نشده بود با توجه به این که ارکان جامعه مــلل در عمل با یک سلسله سوالات حقوقی مواجه بودند که یافتن پاسخ برای آنها میتوانست ارکان جامعه ملل را در انجام وظایف خود یاری دهد، سرانجام پس ازتــردید های بسیار مقررات مربوط به چگونگی در خواست نظر مشورتی در سال 1929 در مواد 65 تا 68 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی گنجانده شد. به موجب این مواد فقط شــورا یا مجمع عمومی جامعه ملل حق تقاضای نظر مشورتی داشتند . رویه دیوان نشان میداد که آراء مشورتی الزام آور تلقی نمیشد و در نهایت دیوان خود را ملزم نمیدانست که در مقابل هر تقاضایی، رای مشورتی اعطاء نماید؛ و مــــی توانست از صدور رای مشورتی امتناع نماید. درسال 1945 کمیته لندن در خصوص آرای مشورتی دیوان پیشنهاد کرد که حق تقاضای رای مشورتی برای تمام موسســــــــه های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی باشند و همچنین برای دو یا چند دولتی که مستقیماً راجع به یک موضوع کار میکنند شناخته شود . تصمیمات این کمیته هرچند جنبه رسمی نداشت ولی زمینه را برای اقدامات بعدی آماده نمود . در سال 1945 در کمیته حقوقدانان 44 دولت در واشنگتن این نظر داده شد که حق تقاضای راًی مشورتی منحصر به شورای امنیت نباشد بلکه مـجمع عمومی و برخی موسسات بین المللی و حتی دولتها تحت شرایط خاصی حق تقاضــــــــای راًی مشورتی داشته باشند . اقدامات این کمیته نکات جمعی را مطرح کرده اما در باره آنها تصمیم گرفته نشد، اما در کنفرانس 25آوریل 1945سانفرانسیســــکو پـــــیشنهادات کمیته از نو مطرح شد و سرانجام تصمیم گرفته شد که حق تقاضای نــظر مشورتی به مجمع عمومی، شورای امنیت در ارتباط با مسائل حقوقی و بــه موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر ارکان ملل متحد در هر مسئلـــــه حقوقی در دایره فعالیت آنها باشد داده شود . تصمیمات کنفرانس سان فرانسیسکو به صورت ماده 96 منشور ملل متحد ابرازگردید[3]. کلمات کلیدی:کنوانسیونحق شرطعهدنامه وین 1969مجازات جنایت نسل‌کشی فهرست مطالبحق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی 1مقدمه 1کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی[4[ 3حق شرط بر معاهدات بین المللی 4فلسفه وجودى «حق شرط» 5جایگاه حق شرط در معاهدات 6دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند: 6اصول حاكم بر حق شرط 8برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط» 8در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند كه عبارتند از: 8مفهوم «حق شرط» 91. تعریف حق شرط 10تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969 11منابع 18
"

مطالب دیگر:
🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی کاری🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های اثربخشی سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های اخلاق حرفه‌ای🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های برون سپاری🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های خلاقیت🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های کشاورزی پایدار🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های شایستگی محوری🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های سرمایه فکری🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های کارآفرینی سازمانی🔑تحقیق درمورد نقش بازاريابي در ايجاد تقاضا براي خدمات بانكي🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های هویت سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های صادرات و توسعه آن🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های فساد اداری🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های اجتناب مالیاتی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های کیفی اطلاعات مالی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و نظریه های مسئولیت‌های اجتماعی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف فناوری اطلاعات و صنعت بیمه🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه بانکداری نوین🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه برنامه ریزی استراتژیک🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه تصویر سازمانی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه رهبری معنوی🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه وفاداری مشتری🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه رضایت مشتریان🔑مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد تعاریف و تاریخجه ساختار سازمانی